Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 44 – Náhradové agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení, FM 3670, v odboru 44 – Náhradové agendy, oddělení 4402 – Náhrady škody a likvidace pohledávek v souladu se systemizací schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 18. listopadu 2019 č. 811, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 22. Legislativa a právní činnost, 47. Pozemková správa a krajinotvorba se služebním působištěm Praha.