Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, FM 3228, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7004 – Státní pokladna a podpora projektového řízení, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3529, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2300, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1003 – Informační kancelář, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Volné místo v odboru 52 - Auditní orgán

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5210 Audit OP R a dalších programů, FM 2531.

Vydáno

Volné místo v odboru 10 - Kancelář ministra

Ministerstvo financí nabízí volné pracovní místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v odboru 10 – Kancelář ministra, oddělení 1003 – Informační kancelář, FM 57.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2750, v odboru 34 – Státní dozor nad hazardními hrami, odd. 3402 – Správní řízení, v oborech služby: 6. Loterie a jiné podobné hry, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3583, v odboru 30 – Personální, odd. 3006 – Správa PIS a dalších systémů, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2957, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5206 – Audit IROP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Ostrava.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3278, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5601 – Metodika a kvalita interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 1960, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1904 – Financování zemědělství a životního prostředí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.