Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada, FM 1734 a FM 3307, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3167, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Pardubice.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3190, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1704 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště III., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Zlín.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 384, v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1903 - Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2396, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3456, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7103 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.