Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce v sekci 04 – Finanční řízení a audit

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce, FM 7, v sekci 04 – Finanční řízení a audit, v oborech služby: 1. Finance, 3. Audit, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 509, v odboru 23 – Finanční, odd. 2301 – Rozpočet resortu a správa programů kapitoly, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.