Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3438, v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4303 - Implementace finančních nástrojů, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 462, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7202 – Metodický dohled a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace - FM 9038

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9038, v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, odd. 7401 – Komunikace s médii, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím a 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3425, v odboru 30 - Personální, odd. 3004 – Finanční a platové, v oborech služby: 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3531, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického výzkumu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – mzdový účetní/mzdová účetní v odboru 30 - Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - mzdový účetní/mzdová účetní, FM 3644, v odboru 30 - Personální, odd. 3004 - Finanční a platové, v oborech služby: 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 - Nepřímé daně

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1913, v odboru 18 - Nepřímé daně, odd. 1802 - Spotřební daně, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry se služebním působištěm Praha.