Novinky

Informace k úřednické zkoušce

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Formulář
 • O ministerstvu
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Úřednická zkouška
Aktualizováno 8. 1. 2018
 • Upozornění pro žadatele o složení úřednické zkoušky: změna variabilního symbolu u platby za úřednickou zkoušku, doplněna adresa podání žádosti
 • Změna žádostí o vykonání úřednické zkoušky
 • Změna kontaktní osoby
 • Změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "ZoSS") umožní Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZoSS), vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky (dále jen "ÚZ") sama (§ 35, odst. 3 ZSS).

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě) (.DOCX, 26 kB) 

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (samoplátce) (.DOCX, 31 kB)

Přílohy žádosti (není povinen dokládat státní zaměstnanec vykonávající službu):

 

ÚHRADA POPLATKU ZA VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:

č. účtu: 19-3328001/0710
v. s.: 302018 a do poznámky uveďte: ÚZ, jméno, příjmení a datum konání úřednické zkoušky

 • Výše poplatku za účast na obecné části ÚZ činí 500 Kč
 • Výše poplatku za účast na zvláštní části ÚZ činí 2 000 Kč
 • Při opakování ÚZ je výše poplatku rovněž 500 Kč obecná část, 2 000 Kč zvláštní část

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:

Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS) https://portal.isoss.cz/irj/portal/anonymous/exam-deadline-result#/home

OBORY STÁTNÍ SLUŽBY V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ:

 1. Finance
 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
 3. Audit
 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
 6. Loterie a jiné podobné hry
 7. Finanční trh
 8. Ekonomická ochrana státu

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.

Zkušební otázky k obecné části úřednické zkoušky: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Zkušební otázky, literatura a studijní materiál ke zvláštní části úřednické zkoušky: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

KONTAKTNÍ OSOBY:

Doporučované

Nejčtenější