Novinky

2016

Informace Ministerstva financí pro veřejnost k problematice státní služby (zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě) - v roce 2016.

ilustrace

Aktualizováno

Informace k úřednické zkoušce

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "ZoSS") umožní Ministerstvo financí osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZoSS), vykonat úřednickou zkoušku.