Novinky

Rozšířený DSGE model české ekonomiky

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost
oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

Vydáno

  • Studie
  • Makroekonomika
  • Výzkumné práce
  • Ekonomika
  • Veřejný sektor
  • Odborné výzkumy
  • Fiskální výhled ČR
  • Fiskální strategie

Ve studii prezentujeme dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy pro otevřenou ekonomiku Novokeynesiánské povahy. Skládá se ze čtyř hlavních bloků: domácností, firem, vlády (fiskální a monetární autority) a zahraniční ekonomiky. Model je nastavený pro potřeby makroekonomických a fiskálních analýz ministerstva financí ČR. Tato studie vychází z předchozích verzí tohoto modelu – spíše obecné první verze a rozšíření fiskálního bloku – a přináší dvě další rozšíření. Za prvé dříve modelované čisté exporty jsou nyní rozděleny na dvě části -- export a import. Za druhé model explicitně specifikuje investice jako samostatnou část domácí poptávky. Z tohoto důvodu byl nově do modelu zahrnut i kapitál. Věříme, že tato rozšíření budou užitečná pro hloubku možných analýz různých makroekonomických událostí stejně jako zamýšlených fiskálních opatření a jejich dopadů do české ekonomiky.

  • Odbor Finanční politiky připravil odbornou studii na téma Rozšířený DSGE model české ekonomiky, která je k dispozici v anglickém jazyce.
  • Autor: Mgr. Ilkin Aliyev, PhD.; Mgr. Božena Bobková; Ing. Zbyněk Štork, PhD.

Doporučované

Nejčtenější