Novinky

Vedoucí oddělení komunikace s médii

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • magisterský studijní program
 • Platová třída 14
 • Sekce 01
 • Vedoucí oddělení
 • Praha

Datum od: 25.5.2023 Datum do: 1.6.2023

Volné služební místo

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3342
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obory služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
 • termín pro podávání přihlášek do: 1. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba komplexních mediálních projektů a koncepce uvnitř resortu;

 • podílení se na koordinaci komunikační strategie s podřízenými organizacemi;

 • řízení realizace koncepce mediální politiky a mediální strategie ministerstva;

 • zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů ministerstva v zásadních věcech celostátního i mezinárodního významu – funkce tiskového mluvčího ministerstva;

 • příprava a organizace styku zástupců ministerstva a ministra se sdělovacími prostředky a poskytování informací těmto prostředkům;

 • zveřejňování tiskových zpráv ministra a ministerstva na internetových stránkách ministerstva ve spolupráci s oddělením Komunikace s veřejností;

 • příprava podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňování stanovisek ministra a ministerstva k aktuálním problémům;

 • sledování denního tisku a elektronických médií;

 • organizace tiskových konferencí svolávaných ministerstvem.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • v uplynulých 15 letech vykonával nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné;
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Michaela Lagronová, +420 602 304 708, Michaela.Lagronova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější