Novinky

Vedoucí oddělení Daňové analýzy

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 15
 • Sekce 10
 • Praha
 • magisterský studijní program
 • Vedoucí oddělení

Datum od: 16.3.2023 Datum do: 5.4.2023

Volné služební místo

Staňte se součástí týmu Ministerstva financí, který se podílí na tvorbě daňové politiky České republiky, vytváří analýzy a prognózy daní a hodnotí dopady realizovaných či zamýšlených daňových změn.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2708
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 15.
 • předpokládaný nástup: duben až květen 2023
 • obory služby:  1. Finance a 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
 • termín pro podávání přihlášek do: 5. dubna 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • podílení se na tvorbě koncepcí a strategií v oblasti daňové politiky včetně posouzení právních a mezinárodně právních aspektů a dalších souvislostí;

 • vedení analytického týmu v oblasti:

- krátkodobých a střednědobých odhadů výše příjmů jednotlivých daní a poplatků pro účely strategických dokumentů a státního rozpočtu ČR;

- zpracovávání daňových statistik pro rozpočtové a statistické účely;

- kvantifikace dopadů změn daňových zákonů na příjmovou stranu státního rozpočtu;

- stanovisek k návrhům právních předpisů z hlediska obecných principů, vazeb mezi jednotlivými daněmi a poplatky a celkové daňové politiky vlády;

- zpracování zprávy o výši harmonizovaného základu pro odvod vlastního zdroje Evropských společenství založeného na DPH;

 • zastupování Ministerstva financí na jednáních pracovních skupin ve výše uvedených oblastech.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • v uplynulých 15 letech vykonával nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné;
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením vzdělání v oboru Ekonomie, nebo Matematické obory, nebo Technické vědy a nauky;
 • znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni);
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Adéla Petrová, +420 257 043 861, Adela.Petrova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější