Novinky

Státní tajemník/Státní tajemnice v Ministerstvu financí

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 16
 • Sekce 08
 • Praha
 • magisterský studijní program
 • Státní tajemník

Datum od: 3.3.2023 Datum do: 24.3.2023

Volné služební místo

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí, se služebním působištěm v Letenské 525/15, 118 10 Praha 1.

Základní informace o služebním místě

 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 16.
 • předpokládaný nástup: 15. dubna 2023
 • obory služby:  22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců
 • termín pro podávání přihlášek do: 24. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

Státní tajemník, který má postavení vrchního ředitele sekce, je služebním orgánem, který řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců. Plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců, v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti petičního práva a boje proti korupci. Zabezpečuje kolektivní jednání a kolektivní vyjednávání. Zajišťuje agendu spojenou s péčí o zaměstnance. Vykonává rovněž působnost nadřízeného služebního úřadu vůči GFŘ a FAÚ.

Mezi činnosti státního tajemníka patří zejména:

 • vedení řízení ve věcech státní služby,
 • vydávání služebních předpisů,
 • schvalování organizační struktury Ministerstva financí nebo její změny,
 • schvalování počtů systemizovaných míst v jednotlivých útvarech ministerstva,
 • jmenování a odvolávání členů výběrové komise, zkušební komise a kárné komise,
 • určování prošetřovatelů,
 • jmenování a odvolávání vrchních ředitelů sekcí, ředitelů odborů, vedoucích samostatných oddělení a vedoucích oddělení v režimu zákona o státní službě,
 • jmenování a odvolávání ředitele GFŘ a FAÚ,
 • koordinování ve své sekci opatřeních a postupů při vzniku krizových situací,
 • zajišťování podmínek pro výkon činnosti pověřence na ochranu osobních údajů.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • využití MultiSport karty,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky; 
 • v uplynulých 15 letech vykonával nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 3 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem, tak bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a jmenování na služební místo)
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější