Novinky

Služební místo rada/ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

 • Platová třída 12
 • Praha
 • Služební poměr
 • Státní služba
 • Sekce 09

Datum od: 21.9.2022 Datum do: 12.10.2022

Volné služební místo

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3725, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Základní informace o služebním místě

 • doba úvazku: doba určitá do 31. prosince 2023
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 12.
 • předpokládaný nástup: listopad - prosinec 2022
 • obor služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace 
 • termín pro podávání přihlášek do: 12. října 2022

Charakteristika vykonávaných činností

 • zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření 
  s majetkem státu a zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční;
 • vykonávání samostatně ucelené odborné specializované činnosti v oblasti vyřizování nároků v souvislosti se zákonem č. 94/2021 Sb., tzv. pandemickým zákonem, včetně zpracovávání pracovních postupů a příprava stanovisek týkajících se této agendy;
 • zajišťování komunikace a styku s oprávněnými osobami náhradového procesu, dotčenými orgány, institucemi, zejména soudy a dalšími osobami v souvislosti se zákonem č. 94/2021 Sb.;
 • podílení se na zpracovávání právních stanovisek k materiálům předloženým odboru v připomínkovém řízení.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 6 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 2 dny v měsíci,
 • příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu/vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508, Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Ing. Bohdana Lokajová, +420 257 044 747, Bohdana.Lokajova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější