Novinky

Právník/právnička v oddělení Bankovnictví

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • magisterský studijní program
 • Praha
 • Platová třída 14
 • Sekce 12

Datum od: 18.5.2023 Datum do: 8.6.2023

Volné služební místo

Hledáme uchazeče se zájmem o uvedenou oblast regulace a ochotou se v této oblasti dále vzdělávat.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2177
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obory služby: 6. Finanční trh a 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 8. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba koncepce politiky finančního trhu v oblasti regulace bank, stavebního spoření a družstevního peněžnictví a regulace České národní banky;

 • tvorba návrhů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie a práva České republiky pro oblast regulace bank, stavebního spoření a družstevního peněžnictví a regulace České národní banky a zajišťuje harmonizaci regulace bank a družstevního peněžnictví s právem EU;

 • zpracovávání podkladů pro zprávy orgánům EU, OECD, WB a MMF pro oblast bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví a účast na příslušných jednání.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Ekonomie, nebo Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen, +420 257 042 031, Jaroslav.Kremen@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější