Novinky

Právník/právnička podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Služební poměr
 • Státní služba
 • Platová třída 14
 • magisterský studijní program
 • Sekce 05
 • Praha

Datum od: 16.3.2023 Datum do: 17.4.2023

Volné služební místo

Práce je vhodná jak pro právníky, kteří chtějí vyzkoušet i jinou právní profesi než advokacii, tak pro čerstvé absolventy, kteří se od počátku  stanou plnohodnotnými členy pracovního týmu. Práce vyžaduje přesnost, pečlivost, samostatnost,  analytické a hloubavé myšlení a schopnost přicházet s novým a neotřelým řešením.
 

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2783
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obory služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 17. dubna 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti legislativy daní z příjmů, veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů, účetnictví a regulace daňového poradenství;

 • zkoumání problematiky v oblasti legislativy příjmových daní, účetnictví a regulace daňového poradenství, analyzování stávajícího stavu a navrhování v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu;

 • zajišťování ve spolupráci s dalšími odbory, jinými příslušnými útvary nebo jinými orgány projednávání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní, účetnictví a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu;

 • zpracovávání stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů 
  v oblasti příjmových daní, účetnictví a daňového poradenství a to ve spolupráci s dalšími odbory;

 • získávání a vyhodnocování při své činnosti informací ze zahraničí, z aplikační praxe 
  a z judikatury a spolupráce s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy příjmových daní, účetnictví a daňového poradenství včetně oblastí souvisejících.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508, Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Eva Dědková, +420 727 834 334, Eva.Dedkova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější