Novinky

Makroekonomický analytik/Makroekonomická analytička

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • Sekce 10
 • Praha
 • magisterský studijní program

Datum od: 24.5.2023 Datum do: 14.6.2023

Volné služební místo

Odbor Hospodářská politika je v rámci Ministerstva financí zodpovědný za zpracování makroekonomických a fiskálních analýz a predikcí a za přípravu dokumentů týkajících se výkonu hospodářských politik.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 634
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obor služby:  1. Finance
 • termín pro podávání přihlášek do: 14. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

Odborník na této pozici zpracovává analýzy a predikce hlavních ukazatelů v oblasti měnové politiky a finančních trhů. Budete se podílet na nastavení klíčových předpokladů pro Makroekonomickou predikci ČR, a tím ji pomáhat správně nastavit. Do náplně práce patří také koordinace činností a spoluvytváření materiálu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Náplní činností je především:

 • zpracovávání komplexních analýz a predikcí v oblasti: měnové politiky, měnových kurzů, úrokových sazeb, finančních trhů; 

 • podílení se na analýzách a predikcích hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky;

 • podílení se na zpracování hlavních výstupů a publikací odboru, zejména pak na Makroekonomické predikci České republiky, makroekonomické části v rozpočtové dokumentaci státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, pololetního hodnocení státního rozpočtu a Konvergenčního programu České republiky;

 • koordinace činnosti a podílení se na Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou;

 • zabezpečování v tomto směru spolupráce s Českou národní bankou;

 • podílení se na přípravě podkladů pro jednání pracovní skupiny Ekonomického prognózování Evropské komise.

Rozhodující je především zájem o oblast makroekonomie, měnové politiky, finančních trhů a ochota k prohlubování znalostí. Pozice je vhodná i pro absolventy, praxe v oboru výhodou.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením vzdělání v oboru Ekonomie nebo Matematické obory;
 • znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni);
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Zdeněk Pikhart, +420 704 651 021, Zdenek.Pikhart@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější