Novinky

Kontrolor/Kontrolorka

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • magisterský studijní program
 • Sekce 04
 • Praha

Datum od: 16.3.2023 Datum do: 5.4.2023

Volné služební místo

Realizace přezkoumání hospodaření územních celků a veřejnosprávních kontrol.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3118
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obor služby: 3. Audit
 • termín pro podávání přihlášek do: 5. dubna 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba dlouhodobé koncepce, koordinace a metodické usměrňování systému finanční kontroly, nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v celé veřejné správě České republiky jako celku;

 • posuzování metodických materiálů pro oblast finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření předkládané orgány veřejné správy a jednotlivými útvary ministerstva  a vypracovávání k nim odborných stanovisek;

 • spolupráce na vytváření návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů;

 • zpracovávání plánů kontrolní činnosti pro oblast veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností;

 • zajišťování kvality výstupů kontrolní, auditní a přezkoumávající činnosti za svěřenou oblast, včetně zpracovávání souvisejícího metodického usměrňování;

 • zajišťování přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly ve stanoveném rozsahu a kvalitě, včetně koordinace a metodického řízení tohoto výkonu;

 • zajišťování přímého výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve stanoveném rozsahu, kvalitě a v zákonných termínech, včetně koordinace a metodického řízení výkonu přezkoumávání hospodaření, dozoru a kontroly výkonu přenesené působnosti. 
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 042 561, Lucie.Novotna2@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Hana Ondrušková, +420 257 044 613, Hana.Ondruskova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější