Novinky

Ekonom/ka, daňový expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • magisterský studijní program
 • Praha
 • Sekce 05

Datum od: 14.3.2023 Datum do: 3.4.2023

Volné služební místo

Délka praxe nerozhoduje, praxe v oboru je výhodou, nikoliv podmínkou. Pozice je tedy vhodná i pro absolventy. V našem týmu Vám rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky. 

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3757
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obor služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
 • termín pro podávání přihlášek do: 3. dubna 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy, jako součást fiskální politiky státu a z hlediska obecné daňové politiky, včetně věcných řešení a záměrů, hodnocení dopadů regulace v oblasti správy daní a celnictví, spolu z hlediska oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

 • příprava jednání a zajišťování účasti na pracovních jednáních Ministerstva financí v oblasti daní, celnictví, organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy (dále jen „FS a CS“) a Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“);

 • zpracovávání návrhů celostátních systémových opatření pro zvýšení efektivity výkonu FS, CS a FAÚ, a analýza souladu této správy s právními předpisy;

 • přebírání a vyhodnocování protokolů a zpráv o dohlídkové činnosti vykonávané u orgánů FS a CS, dále podílení se jako zástupce odboru Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy na dohlídkové činnosti vykonávané u orgánů FS a CS;

 • podílení se na přípravě a posuzování legislativních a koncepčních návrhů celostátně platných právních předpisů s celostátní působností v oblasti celnictví, organizace, řízení a působnosti orgánů FS, CS a FAÚ;

 • analýza a hodnocení nezbytností navrhovaných změn předkládaných útvary resortu Ministerstva financí a jinými ústředními orgány státní správy v průběhu celého legislativního procesu, dále zabezpečování spoluúčasti na projednávání legislativních a koncepčních návrhů;

 • dohlížení nad metodickými postupy orgánů FS a CS, na metodickém řízení 
  v oblasti daní, celnictví, organizace, řízení a působnosti orgánů FS, CS a FAÚ;

 • participace na zpracovávání Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky na základě podkladů od finanční a celní správy; 

 • výkon koordinační funkce řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, poskytování konzultační podpory v oblasti řízení projektů;

 • zajišťování plnění úkolů informačního centra pro potřeby ministerstva, zodpovědnost za zpracovávání stanovisek z hlediska organizace, řízení a působnosti orgánů FS, CS a FAÚ;

 • zabezpečování plnění úkolů plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupráce se zahraničními orgány a institucemi zejména v oblasti celnictví, organizace, řízení a působnosti orgánů FS a CS.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Radka Bahr, +420 704 685 989, Radka.Bahr@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější