Novinky

Ekonom/ka, Analytik/čka v oddělení Transformace ekonomiky

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • Sekce 10
 • Praha
 • magisterský studijní program

Datum od: 26.5.2023 Datum do: 6.6.2023

Volné služební místo

Oddělení provádí koncepční a metodické práce v oblasti veřejných politik přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a tvoří v této oblasti návrhy opatření pro snížení zranitelnosti a posílení odolnosti ekonomiky, její produktivity a konkurenceschopnosti a vyhodnocuje socioekonomické dopady tranzice. Přispívá rovněž k nastavení scénářů přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3742
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: doba neurčitá
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obor služby: 1. Finance
 • termín pro podávání přihlášek do: 6. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

Náplní činností našeho nového kolegy/kolegyně bude především příprava analytických výstupů a koordinace vybraných sektorových politik. Budete připravovat analytické zprávy a výstupy, hodnotit dopady politik a opatřeních zelené tranzice a taxonomie v EU. Dále v rámci této pozice budete také komunikovat s partnerskými resorty, soukromým sektorem, odbornou veřejností a nevládními organizacemi a v neposlední řadě se také budete účastnit jednáních v mezinárodních organizacích.

Budujeme tým analytiků a analytiček, kteří přispějí ke kvalitnímu a daty podloženému rozhodování o veřejných záležitostech. Nabízíme Vám možnost přímé účasti na tvorbě hospodářské politiky a sektorových reformních opatřeních. Chcete se podílet na směřování České republiky a Evropské unie v oblasti zelené tranzice a taxonomie EU? Pak se neváhejte přihlásit do výběrového řízení a staňte se součástí našeho týmu!

Náplň činností:

 • příprava analytických zpráv a výstupů, práce s daty a datovými soubory;
 • hodnocení dopadů politik a opatření zelené tranzice a Taxonomie EU;
 • dlouhodobá práce na strategických a koncepčních dokumentech;
 • koordinování vybraných sektorových politik a meziresortních připomínkových řízení;
 • příprava pozic České republiky k dané problematice;
 • jednání v mezinárodních organizacích (OECD, EU aj.) k dané problematice;
 • odborná komunikace s partnerskými resorty, soukromým sektorem, odbornou veřejností a nevládními organizacemi.

   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Ota Melcher, Ph.D., MSc., +420 734 744 764, Ota.Melcher@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější