Novinky

Ekonom/ka, Analytik/čka pro problematiku Daňových analýz

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • Sekce 10
 • Praha
 • magisterský studijní program

Datum od: 15.5.2023 Datum do: 5.6.2023

Volné služební místo

Oddělení daňových analýz zpracovává krátkodobé a střednědobé odhady výnosů jednotlivých daní a poplatků a vyhodnocuje predikce plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů. Podílí se na přípravě státního rozpočtu a jeho střednědobém výhledu, či zpracovává daňové statistiky pro účely státního závěrečného účtu. Součástí činností je kvantifikace dopadů změn v oblasti daní a záměrů daňové politiky. Do náplně práce patří také spolupráce s Českým statistickým úřadem, Evropskou unií a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 1997
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obor služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
 • termín pro podávání přihlášek do: 5. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

Odborník na této pozici zpracovává analýzy a predikce daňových příjmů pro účely sestavování státního rozpočtu, či koncepčních, strategických dokumentů, následně vyhodnocuje a odůvodňuje odchylky dosažených daňových příjmů od rozpočtovaných. Budete se podílet na kvantifikaci dopadů změn daňových zákonů na příjmovou stranu veřejných rozpočtů a na jejich následném vyhodnocování.  

 • zpracovávání krátkodobých a střednědobých odhadů výnosů jednotlivých daní a poplatků;

 • vyhodnocování predikcí plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů pro účely sestavování státního rozpočtu a výhledů na další roky;

 • zpracovávání daňových statistik pro účely sestavování státního závěrečného účtu;

 • posuzování návrhů právních předpisů v připomínkovém řízení z hlediska obecných principů, vazeb mezi jednotlivými daněmi a poplatky a celkové daňové politiky vlády.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením vzdělání v oboru Matematické obory, nebo Technické vědy a nauky, nebo Ekonomie;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského,
  nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Iveta Červenková, +420 257 042 497, Iveta.Cervenkova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější