Novinky

Auditor/auditorka v odboru Auditní orgán

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Služební poměr
 • Státní služba
 • magisterský studijní program
 • Platová třída 13
 • Hlavní město Praha
 • Kongresové centrum Praha a.s.
 • Personalistika MF
 • Sekce 04

Datum od: 8.3.2023 Datum do: 24.3.2023

Volné služební místo

Náplní činnosti na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci OP ŽP a OP ST a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci těchto operačních programů.  

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2840
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 13
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obory služby:  3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
 • termín pro podávání přihlášek do: 24. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • výkon auditů systémů a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci;
 • provádění analytické činnosti a reportingu;
 • vyhodnocování zjištěných nedostatků z vykonaných auditů a řešení nesrovnalostí;
 • analýza rizik a návrhy jejich řešení;
 • kooperace při řešení metodických problémů v oblasti auditu operačního programu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF apod.);
 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách;
 •  zpracovávání zprávy o výsledcích auditů a vedení složky auditů.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • home office,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508, Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. David Novák, +420 257 043 764, David.Novak@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější