Novinky

Analytik/čka v oblasti ekonomického modelování

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 15
 • Sekce 10
 • Praha
 • magisterský studijní program

Datum od: 23.2.2023 Datum do: 24.3.2023

Volné služební místo

Renomovaný odbor Ministerstva financí otevírá možnost pro uchazeče s praxí i absolventy stát se součástí týmu analytiků, který přispívá k nastavení a hodnocení hospodářské politiky České republiky a podílí se na kvalitním a daty podloženém veřejném rozhodování.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 657
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 15.
 • předpokládaný nástup: duben až květen 2023
 • obor služby: 1. Finance
 • termín pro podávání přihlášek do: 24. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • vývoj a aktualizace ekonomických a ekonometrických modelů;

 • analyzování cyklického vývoje ekonomiky a hodnocení dopadů jednotlivých fází cyklu do hlavních makroekonomických agregátů;

 • podílení se na tvorbě a aktualizaci modelového aparátu Ministerstva financí, který slouží k přípravě makroekonomických a fiskálních analýz a predikcí;

 • hodnocení dopadů vládních opatření;

 • zajištění agend pracovních skupin při Evropské komisi za Českou republiku;

 • zpracovávání publikací, např: Makroekonomické predikce ČR a Konvergenčního programu ČR.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením vzdělání Ekonomie nebo Matematické obory;
 • 2. stupeň znalosti anglického, německého nebo francouzského jazyka;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Zbyněk Štork, Ph.D., +420 257 042 980, Zbynek.Stork@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější