Novinky

Analytik/analytička v oblasti ekonomického modelování

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Platová třída 15
 • Praha
 • magisterský studijní program
 • Státní služba
 • Služební poměr

Datum od: 22.5.2023 Datum do: 16.6.2023

Volné služební místo

Oddělení Ekonomické modelování vytváří a spravuje ekonometrické a matematické modely pro účely makroekonomických a fiskálních analýz, prognóz a dlouhodobých projekcí. Na těchto modelech provádí simulace dopadů hospodářských politik, analýzy a predikce ekonomického vývoje. Za ministerstvo se také účastní jednání některých pracovních skupin v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 657
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 15.
 • předpokládaný nástup: srpen až září 2023
 • obor služby: 1. Finance
 • termín pro podávání přihlášek do: 16. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformování do ekonomických nástrojů státního rozpočtu;

 • zpracovávání komplexní analýzy a predikce hlavních agregátů v oblasti trhu práce zejména zaměstnanosti, nezaměstnanosti a participace;

 • zpracovávání komplexní analýzy v oblasti demografického vývoje, zejména ve vazbě na trh práce;

 • podílení se na zpracovávání hlavních výstupů a publikací odboru, zejména pak na Makroekonomických predikcích ČR, makroekonomické části v rozpočtové dokumentaci státního rozpočtu a střednědobého výhledu státního rozpočtu a Konvergenčního programu ČR;

 • zajišťování a zpracovávání aktuální informace o vývoji základních indikátorů české ekonomiky;

 • podílení se na přípravě podkladů pro jednání vybraných pracovních skupin Výboru pro hospodářskou politiku EU (Output Gaps Working Group) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Working Party No. 1 on Macroeconomic 
  and Structural Policy Analysis);

 • vytváření a prohlubování metodiky makroekonomických analýz a predikcí, spolupráce na vytváření makroekonomických modelů a aplikace těchto modelů;

 • udržování, aktualizování a doplňování datové základny makroekonomických časových řad pro potřeby makroekonomických analýz, modelování a predikcí;

 • provádění lektorské činnosti pro potřeby Ministerstva financí.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Matematické obory, nebo Ekonomie;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni);
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 042 561, Lucie.Novotna2@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Zbyněk Štork, Ph.D. +420 257 042 980, Zybnek.Stork@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější