Novinky

Úřednická zkouška

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • O ministerstvu
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Úřednická zkouška
 • Formulář
Aktualizováno 11. 4. 2023
 • Veřejnoprávní smlouva o zajištění konání úřednické zkoušky pro obor služby: 47
 • Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015
 • Informace k úřednické zkoušce
 • Aktualizace příloh - žádosti o vykonání úřednické zkoušky
 • Změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku
 • Aktualizace oborů státní služby
 • Aktualizace příloh - žádosti o vykonání úřednické zkoušky
 • Aktualizace odkazu - Zkušební otázky, literatura a studijní materiál ke zvláštní části úřednické zkoušky
 • Úprava kontaktní osoby
 • Aktualizace přílohy - žádost o vykonání úřednické zkoušky (samoplátce)
 • Změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku
 • Aktualizace příloh - žádosti o vykonání úřednické zkoušky a související informace
 • aktualizace odkazu: Zkušební otázky, literatura a studijní materiál ke zvláštní části úřednické zkoušky
 • Publikace - Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017
 • Součinnostní dohoda o zajištění konání úřednické zkoušky mezi MF a MMR pro obor státní služby 38.
 • Opatření státního tajemníka v MF k pozastavení konání úřednických zkoušek
 • Zrušení Opatření státního tajemníka v MF k pozastavení konání úřednických zkoušek ke dni 14.12.2020
 • Opatření státního tajemníka v MF k pozastavení konání úřednických zkoušek ke dni 8.3.2021
 • Zrušení Opatření státního tajemníka (ze dne 8.3.2021) a aktualizace textu v části Způsob podání žádosti:
 • Aktualizace příloh - žádosti o vykonání úřednické zkoušky, změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku
 • Aktualizace příloh - žádosti o vykonání úřednické zkoušky
 • Změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku
 • Změna variabilního symbolu u platebních údajů za úřednickou zkoušku

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "ZoSS") umožní Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZoSS), vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky (dále jen "ÚZ") sama (§ 35, odst. 3 ZSS).

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě) (.DOCX, 38 kB) 

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (samoplátce) (.DOCX, 47 kB) 

Přílohy žádosti (není povinen dokládat státní zaměstnanec vykonávající službu):

Způsob podání žádosti: elektronické podání na e-mailovou adresu podatelny MF podatelna@mfcr.cz, poštou na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, PSČ 118 Praha 1 nebo osobně v podatelně ministerstva MF popř. datovou schránkou.

Úhrada poplatku za vykonání úřednické zkoušky (částku uhraďte až po obdržení pozvánky k úřednické zkoušce na konkrétní termín):

č. účtu: 19-3328001/0710
v. s.: 302023 a do poznámky uveďte: ÚZ, jméno, příjmení a datum konání úřednické zkoušky

 • Výše poplatku za účast na obecné části ÚZ činí 500 Kč
 • Výše poplatku za účast na zvláštní části ÚZ činí 2 000 Kč
 • Při opakování ÚZ je výše poplatku rovněž 500 Kč obecná část, 2 000 Kč zvláštní část

Termín a místo konání úřednické zkoušky:

Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS)

Obory státní služby v gesci Ministerstva financí:

 1. Finance
 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
 3. Audit
 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
 6. Finanční trh
 7. Ekonomická ochrana státu

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.

Kontaktní osoba:

 


 

Související dokumenty 

Služební předpisy a pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu:

Součinnostní dohoda o zajištění konání úřednické zkoušky mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj pro obor státní služby 38.:

 

Doporučované

Nejčtenější