Novinky

2023

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2023.

ilustrace