Novinky

2012

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2012.

ilustrace