Novinky

2020

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2020.

ilustrace