Novinky

2018

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2018.

ilustrace