Novinky

2017

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2017.

ilustrace