Novinky

2013

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2013.

ilustrace