Novinky

Šachmatky - Čísleník pro rok 2007

oddělení 3803 - Státní pokladna
oddělení 3803 - Státní pokladna

Vydáno

 • Metodika
 • Číselník
 • Informační systém
 • Šachmatky
 • Veřejný sektor

Do "Návrhu novely rozpočtové skladby po zapracování připomínek z vnějšího připomínkového řízení" pro poradu vedení ministerstva byly ještě dodatečně provedeny tyto změny:

 1. nový název položky 4135 - dříve "Převody z fondů organizačních složek státu kromě rezervního", nyní "Převody z rezervních fondů organizačních složek státu",
 2. nový název položky 4136 - dříve "Převody z rezervních fondů organizačních složek státu", nyní "Převody z jiných fondů organizačních složek státu",
 3. vypuštěna položka 5033 "Povinné pojistné na úrazové pojištění", protože její obsah byl dán do existující položky 5038,
 4. nový název položky 5038 - dříve "Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem", nyní  "Povinné pojistné na úrazové pojištění",
 5. zaveden nový paragraf 4177 s názvem "Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením",
 6. doplněný název paragraf 4361 - dříve "Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice  zaměstnanosti", nyní "Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení, politice  zaměstnanosti a rodinné politice".

 

Doporučované

Nejčtenější