Novinky

Manuály a číselníky

ilustrace

Vydáno

Šachmatky - Čísleník pro rok 2007

Do "Návrhu novely rozpočtové skladby po zapracování připomínek z vnějšího připomínkového řízení" pro poradu vedení ministerstva byly ještě dodatečně provedeny změny.