Novinky

Metodika

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Programové financování
Aktualizováno 18. 1. 2021
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace - Pracovní postupy
 • Šablona pro zakládání nových programů do číselníků EDS SMVS
 • Aktualizace - Pracovní postupy
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu - Semináře k programovému financování
 • Aktualizace v tabulce Pracovní postupy - vzorová usnesení vlády
 • Aktualizace v tabulce Pracovní postupy - vzorová usnesení vlády
 • Aktualizace v tabulce Pracovní postupy - Informace k ročnímu překlopení dat v IS EDS/SMVS
 • Aktualizace obsahu - Školení
 • Aktualizace obsahu v části Pracovní postupy

postup popis
Pracovní postupy
Pracovní postupy (.PDF, 221 kB) Dotazy na odd. 1106, Schvalování dokumentů, Převod dat, Zakládání nových programů do číselníků IS EDS/SMVS
Vzorové UV - nový program nebo změna (.DOC, 174 kB) Návrh usnesení vlády ke stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu
Vzorové UV - závěrečné vyhodnocení programu (.DOC, 173 kB) Návrh usnesení vlády k závěrečnému vyhodnocení programu
Dokumentace programu - vzor (.DOC, 70 kB)  Resort - Dokumentace programu
Šablona pro zakládání nových programů do číselníků EDS SMVS (.XLSX, 9 kB) Šablona
Příručka ročního překlopení 2020-2021 v EDS/SMVS (.PDF, 6110 kB) Prezentace k problematice Ročního překlopení dat v IS EDS/SMVS.

 

Metodické pokyny
pořadí metodický pokyn popis
1. Pokyn č. R 1-2010 Metodický pokyn pro práci - ISPROFIN 2010 - Pokyn č. R 1 - 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování Pokyn č. R 1-2010 je uveřejněn ve Finančním zpravodaji č.5/2010.
2. Pokyn č. MF-48397/2014-5406 Metodický pokyn pro poskytovatele dotací ze státního rozpočtu v rámci programového financování
3.  Metodický postup Metodický postup pro vymezení variant řídicího dokumentu
4. Metodický postup Metodický postup pro schvalování a vydávání změn řídicích dokumentů správci programů a pro jejich předkládání Ministerstvu financí k vydání souhlasu
5.  Metodický postup Metodický postup pro použití online formuláře
6.  Metodický postup Metodický postup k užití nového řídicího dokumentu „Oznámení o vyřazení akce z programu“ a změnám ve vydávání řídicí dokumentace

 

pořadí materiály popis 
Školení
1.  Školení – Programové financování Úvod do problematiky programového financování - školení listopad 2020.

 

Archiv
Obsahuje archiv dokumentů, jejichž doba platnosti byla omezena.
Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od 1.1.2014 neprobíhá financování prostřednictvím banky UCB
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)  

 

Doporučované

Nejčtenější