Novinky

Portál pro IISSP

oddělení 3803 - Státní pokladna
oddělení 3803 - Státní pokladna

Vydáno

 • Portál IISSP
 • Státní pokladna
 • Informační systém
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Portál IISSP - Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny

Uživatelé přistupují do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prostřednictvím Portálu IISSP, který je dostupný na adrese https://portal.statnipokladna.cz.

Uživatel se do Portálu přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla, případně za využití certifikátu. Přístup do Portálu IISSP je umožněn uživatelům, které Pověřená osoba na rozpočtové kapitole, příp. kraji do IISSP zaregistrovala prostřednictvím Registračního formuláře a kteří absolvovali školení nebo soubor školení nezbytných k získání oprávnění vykonávat činnosti v IISSP.

Související informace - Pravidla komunikace s dotčenými subjekty


Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci k problematice Státní pokladny a pro komunikaci s projektem IISSP a pravidla pro jejich využívání:

komunikaceSP@mfcr.cz

 • Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na  IISSP
 • Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a  Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty

servicedesk@sd-stc.cz

 • Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády; RISPR;RISRE) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
 • Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli
 • Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP

kc.iissp@mfcr.cz

 • Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP, např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy

registraceZO@mfcr.cz

 • Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek, které nemají aktivní datovou schránku

ciselnikUJ@mfcr.cz

 • Určeno výhradně pro příjem formulářů pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

skoleni.iissp@mfcr.cz

 • Určena pro veškerou obecnou komunikaci ke školení, která probíhají ve vazbě na IISSP

Doporučované

Nejčtenější