Novinky

DOTINFO

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Dotace
  • DotInfo
  • Informace o dotacích
  • Informační systém
Aktualizováno 22. 4. 2021
  • Publikována uživatelská dokumentace - pro IS DotInfo
  • Publikována Prezentace - školení ze dne 19.11.2012
  • Aktualizována uživatelská příručka pro IS DotInfo
  • Aktualizovány kontaktní údaje
  • Aktualizovány kontaktní údaje
  • Publikace informace k ukončení činnosti portálu DotInfo s účinností od 1. 1. 2022

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

DotInfo (Informace o dotacích)

„Všechny informace zpřístupněné na adrese https://www.dotinfo.cz/ mají pouze informativní charakter. Ministerstvo financí správnost ani úplnost dokumentů a údajů od poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí neprověřuje.“

Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí plánuje nahradit DotInfo modernějším nástrojem pro zveřejňování údajů o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu.

 


DotInfo (Informace o dotacích) – Zveřejňování dokumentů a údajů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Zprostředkovává zobrazení údajů podle zákona č. 171/2012 Sb.

Dokumenty ke stažení

Kontakty - DOTINFO

Ministerstvo financí
Odbor 11 – Státní rozpočet, odd. 1106 – Programové financování
Kontaktní osoba: Petr Vais, tel.: +420 257 043 199
e-mail: DotInfo@mfcr.cz

 

Připomínky, náměty i dotazy můžete zaslat na e-mail adresu DotInfo@mfcr.cz. Pokud budou technicky realizovatelné, budou využity při návrhu dalších etap rozvoje.

Nejčtenější