Novinky

Technický standard úklidových služeb

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019
  • Nová verze souboru Standard úklidových služeb

Technické standardy úklidových služeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou standardy pro úklidové služby doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019. Technický standard úklidových služeb ve formě Service level agreement jsou vytvořeny za účelem nastavení minimálních požadavků na externí dodavatele úklidových služeb.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Energie a správa budov schválilo závazné technické standardy na úklidové služby. Standard byl následně schválen Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu 17. prosince 2018 a vyhlášen ministryní financí 4. března 2019.

Závazné technické standardy (po 4. březnu 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy úklidových služeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy úklidových služeb doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Nejčtenější