Novinky

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

 • Veřejná správa
 • Hospodaření s majetkem státu
 • SMART Governance
 • Technický standard
 • Společný nákup
Aktualizováno 7. 5. 2021 11:15
 • Aktualizace textu
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon
 • Publikace souboru ve formátu XLS Standardy osobních vozidel - běžný pohon
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon
 • Publikace závazných technických standardů (platných od 15. května 2021)

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na běžný pohon doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 26. srpnu 2019. Technické standardy pro osobní vozidla na běžný pohon stanoví minimální kvalitativní parametry těchto vozidel.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Vozový park a pohonné hmoty aktualizovalo závazné technické standardy na automobily na běžný pohon i alternativní pohony (CNG a elektromobily). Standard byl schválen 24. června 2019 a vyhlášen ministryní financí k 26. srpnu 2019.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Závazné technické standardy (platné od 26. srpna 2019 do 14. května 2021)

Závazné technické standardy (platné od 15. května 2021) 

Dne 15. května 2021 dochází k aktualizaci standardu osobních vozidel v kategorii 1B (stávající kategorie 1B standardu) a 1C (stávající kategorie 2A standardu), ostatní kategorie zůstávají nezměněny.

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy osobních vozidel na běžný pohon jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na běžný pohon doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardů.

Dokumenty ke stažení

Nahrazeno aktualizovanou podobou závaznou od 26. srpna 2019.

Nejčtenější