Novinky

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Veřejná správa
 • Hospodaření s majetkem státu
 • SMART Governance
 • Technický standard
 • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019 15:30
 • Aktualizace anotace
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon
 • Publikace soubosru ve formátu XLS - Standardy osobních vozidel - pohon CNG / elektromobily
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon
 • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - alternativní pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na alternativní pohon doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 26. srpnu 2019. Technický standard na osobní vozidla na alternativní pohon stanoví minimální kvalitativní parametry těchto vozidel.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Vozový park a pohonné hmoty aktualizovalo závazné technické standardy na automobily na běžný pohon i alternativní pohony (CNG a elektromobily). Standard byl schválen 24. června 2019 a vyhlášen ministryní financí k 26. srpnu 2019.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Závazné technické standardy (od 26. srpna 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy osobních vozidel na CNG a elektromobily jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na alternativní pohon doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardů.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Dokumenty ke stažení

Nahrazeno aktualizovanou podobou závaznou od 26. srpna 2019.

Nejčtenější