Novinky

Informace k centralizovaným VZ

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Společný nákup
Aktualizováno 29. 7. 2022 10:15
 • Aktualizace obsahu

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách

Stav k 29. 7. 2022:

Notebooky a stolní počítače

 • Výzva 1-2022 (společný nákup stolních PC) – probíhá uzavírání kupních smluv za součinnosti kontaktní osoby dodavatele.
 • Výzva 4-2022 (společný nákup notebooků s LTE modemem) - probíhá uzavírání kupních smluv za součinnosti kontaktní osoby dodavatele.
 • Výzva 5-2022 (společný nákup notebooků bez LTE modemu) - probíhá uzavírání kupních smluv za součinnosti kontaktní osoby dodavatele.

Osobní automobily

Ve druhé polovině roku 2021 Ministerstvo financí jakožto centrální zadavatel uzavřelo celkem 14 rámcových dohod na nákup vozidel s běžným pohonem a pohonem na CNG. V první polovině roku 2022 Ministerstvo financí jakožto centrální zadavatel uzavřelo celkem 4 rámcové dohody na nákup vozidel s plug-in hybridním pohonem. Příručky pro odběratele sloužící jako podklad pro učinění objednávky z rámcových dohod byly odeslány pověřujícím zadavatelům a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí zde. Po dobu možnosti realizace čerpání vozidel z rámcových dohod Ministerstvo financí nepředpokládá realizaci veřejných zakázek na kategorie vozidel pokryté rámcovými dohodami.

Ministerstvo financí informovalo všechny pověřující zadavatele u rámcové dohody pro kategorii 1B, že dne 6. 5. 2022 byla uzavřena dohoda o ukončení rámcové dohody, a to s ohledem na ukončení výroby modelu Škoda Fabia Combi ke konci roku 2022. Sběr požadavků u dalšího centrálního nákupu pro kategorii 1B (a zřejmě i pro kategorii 1A) hodlá Ministerstvo financí provést do konce třetího čtvrtletí tohoto roku.

Centrální nákup elektromobilů

 • aktuálně probíhá komunikace s vybraným dodavatelem ve věci uzavírání Rámcové dohody, příprava příruček k odběru vozidel, informace o zadávacím řízení jsou k dispozici zde
 • aktuálně probíhá komunikace s vybraným dodavatelem ve věci uzavírání Rámcové dohody, příprava příruček k odběru vozidel, informace o zadávacím řízení jsou dispozici zde

V případě potřeby dalších informací se obracejte na e-mail verejne.zakazky@mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější