Novinky

Společný nákup notebooků a stolních počítačů 2020

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Společný nákup

Informace pro subjekty zapojené do centrálního nákupu výpočetní techniky organizovaného Ministerstvem financí:

Zásadní informace = společný nákup stolních počítačů a notebooků se uskuteční i v aktuální mimořádné situaci. K 19.3.2020 evidujeme požadavky na pořízení 1968 stolních počítačů, 3060 notebooků, 4604 monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství.

Stav k 20.3.2020:

 1. realizace veřejné zakázky byla na úrovni Ministerstva financí schválena dne 17.3.2020;
 2. nyní bude informována vláda ČR podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020;
 3. do 23.3.2020 běží lhůta pro zaslání podepsané smlouvy o centralizovaném zadávání; listinné smlouvy zasílejte ve dvou výtiscích; o případných prodlevách s uzavřením smlouvy souvisejících s COVID-19 prosím informujte na e-mailu verejne.zakazky@mfcr.cz a tyto případy budou řešeny individuálně;
 4. současně Vám budou rozeslány zadávací podmínky k odsouhlasení počtu kusů požadovaného plnění;
 5. důsledky aktuální situace konzultujeme s dodavateli (nepříznivý vývoj kurzu CZK, případné problémy s výrobou a distribucí plnění).

V případě potřeby dalších informací či změny požadavku se obracejte

Nejčtenější