Novinky

Informace ke společnému nákupu stolních počítačů (Výzva 11-2020) a společnému nákupu notebooků (Výzva 14-2020)

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Společný nákup
Aktualizováno 2. 6. 2020
 • Aktualizace - stav k 23.4.2020
 • Aktualizace - stav k 25.5.2020
 • Aktualizace - stav k 2.6.2020

Stav k 2. 6. 2020:

Výzva 11-2020 Stolní počítače

 1. Dne 13. 5. 2020 byla všem dodavatelům, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku, rozeslána zpráva obsahující Oznámení centrálního zadavatele o výběru dodavatele;
 2. Dne 14. 5. 2020 a 15. 4. 2020 byla rozeslána informace o možnosti uzavřít smlouvu na všechny pověřující zadavatele prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby, případně datovou schránkou;
 3. Dne 28. 5. 2020 marně uplynula lhůta pro podání námitek.

V reakci na obdržené dotazy k formátování smlouvy uveřejňujeme soubor s vypnutým režimem sledování změn. Výzva 11-2020 Návrh smlouvy (.DOCX, 50 kB)

Výzva 14-2020 Notebooky

 1. Dne 13. 5. 2020 byla všem dodavatelům, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku, rozesláno Oznámení centrálního zadavatele o výběru dodavatele;
 2. Dne 14. 5. 2020 a 15. 4. 2020 byla rozeslána informace o možnosti uzavřít smlouvu na všechny pověřující zadavatele prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby, případně datovou schránkou;
 3. Dne 18. 5. 2020 obdrželo Ministerstvo financí námitky proti výběru dodavatele u veřejné zakázky (pouze v rámci Výzvy 14-2020 na společný nákup notebooků);
 4. Dne 22. 5. 2020 Ministerstvo financí námitky dodavatele odmítlo;
 5. Dne 1. 6. 2020 marně uplynula lhůta pro podání návrhu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Návrh stěžovatele tedy nebyl podán.
 6. Od 2. 6. 2020 je možné uzavírat smlouvy s vybraným dodavatelem.

Informace k uveřejňování smluv v registru:

 1. Povinnost uveřejňování v registru smluv nedopadá na obce, které nevykonávají rozšířenou působnost. Pokud nebudete smlouvu v registru smluv uveřejňovat, informujte nás o tom na emailu verejne.zakazky@mfcr.cz. Zároveň upravte odpovídajícím způsobem návrh smlouvy v části XIII. Závěrečná ustanovení odst. 15 např. na znění „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.“

V případě potřeby dalších informací se obracejte na e-mail verejne.zakazky@mfcr.cz či na kontaktní osobu: Mgr. Daniel Jirásko, tel. 257 042 463.

Ministerstvo financí připravuje opakování dotčených zakázek (totožné technické specifikace). Pokud byste měli zájem se zapojit, využijte výše uvedené kontaktní údaje. 

Doporučované

Nejčtenější