Novinky

Poskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-53105/2015/5902
NázevPoskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení21.12.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)59
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s.
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 25313029

Cena440 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 21.12.2015 (objednávka 15/033/00157):

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení miniterstev a jiných ústř.orgánů státní správy, zachování kontinuity služeb do doby uzavření nové smlouvy se stávajícím poskytovatelem je nezbytné z důvodů zajištění bezchybného fungování bezpečnostní infrastruktury Ministerstva financí v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb.
Poznámky

Servisní činnost v oblasti bezpečnostní infrastruktury (DNS, Govbone, Firewall, řízení přístupů do sítí MF, adresářové služby aj.) poskytované společností ANECT a.s. pro zajištění provozu, správy, servisu a technické podpory prostředků ICT dodaných v rámci budování a rozvoje klíčových částí komunikační infrastruktury a bezpečnostní infrastruktury MF (privátní komunikační síť MF FINet, metropolitní síť FINet-MAN, komunikační prostředí územních finančních orgánů FINet-MPLS, soubor příslušných HW a SW vybavení pro komunikaci, bezpečnost, řízený přístup a vazby na externí subjekty státní správy, dohled a monitoring, technická podpora a údržba, vedení systémové a provozní dokumentace

Doporučované

Nejčtenější