Novinky

Aktualizace orientačních plánů v IS MISYS

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-43083/2015/3801-1
NázevAktualizace orientačních plánů v IS MISYS
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení11.11.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

Cena70 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 11.11.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyZákon č. 586/1192 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Poznámky

Dodavatel GEPRO spol. s r.o. byl osloven proto, že se jedná o aktualizaci již dříve touto firmou dodané vrstvy orientačních plánů, která slouží k rychlejší a snazší navigaci v souboru geodetických informací v IS MISYS. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která vlastní tento soubor orientačních plánů ve spojení s IS MISYS a je tedy z technického hlediska schopen aktualizaci provést.

Doporučované

Nejčtenější