CZ EN

oddělení 3601 – Finanční inovace

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti finančních inovací.

a)    vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti finančních inovací,
b)    zkoumá aktuální vývoj v oblasti finančních inovací, zejména co se týče trendů a podob, v jakých se inovace projevují na finančním trhu, a míry bezpečnosti finančních inovací z hlediska uživatelů i trhu, dále zkoumá možné překážky rozvoje finančních inovací a navrhuje kroky k jejich řešení,
c)    spolupracuje s institucemi nebo subjekty, které se věnují finančním inovacím, a zprostředkovává propojení všech zúčastněných subjektů na poli finančních inovací,
d)    ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechInvest a CzechTrade poskytuje podporu a usnadňuje expanzi českých inovativních společností do zahraničí,
e)    podílí se na tvorbě a realizaci nelegislativních iniciativ zaměřených na digitální ekonomiku a inovace na finančním trhu, 
f)    podílí se na tvorbě právních předpisů zaměřených na digitální ekonomiku a inovace na finančním trhu,
g)    napomáhá usnadňování sdílení a využití finančních dat na finančním trhu, 
h)    podporuje rozvoj a koordinuje agendu v oblasti inovací na finančním trhu,
i)    organizuje odborné konference a workshopy a zvyšuje povědomí o inovacích na finančním trhu, 
j)    získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, monitoruje a zkoumá aplikaci dobré praxe ze zahraničí na tuzemský finanční trh v oblasti finančních inovací,
k)    zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti finančních inovací,
l)    zabezpečuje a zpracovává související agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalším mezinárodním organizacím působícím v oblasti finančních inovací.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.