CZ EN

sekce 03 - Ekonomika a provoz

Vykonává působnost ministerstva v oblasti hospodářské správy, provozování dětské skupiny a oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vykonává působnost ministerstva v oblasti hospodářské správy, provozování dětské skupiny a oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na ministerstvu a v resortních organizacích, zajišťování zadávání veřejných zakázek kromě zakázek souvisejících s řešením ekologických závazků vzniklých při privatizaci.

odbor 13 - Hospodářská správa

ředitel odboru: Michal Kříž
telefon: (+420) 25704 2295
email: Michal.Kriz@mfcr.cz

odbor 66 - Veřejné zakázky

ředitel odboru: Mgr. Daniel Jirásko
telefon: (+420) 25704 2463
email: Daniel.Jirasko@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář