CZ EN

Zpravodaj MF - 6/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2015 - aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2015 - aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace Strategie vychází a je v souladu se zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, včetně střednědobého výhledu do roku 2017, Fiskálním výhledem České republiky z května 2015 a Makroekonomickou predikcí České republiky z dubna 2015.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.5.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.5.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.5.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 55941 kusů.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2015

K 31.5.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 482,8 mld. Kč, celkové výdaje 504,9 mld. Kč a schodek hospodaření 22,1 mld. Kč (na konci května 2014 vykázán schodek ve výši 9,5 mld. Kč), což je druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 2006.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2015)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2015)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2015 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014

Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 22. dubna 2014 a přijala usnesení č. 283.

Celý obsah článku

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014

Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014

V roce 2014 bylo sázejícími vloženo do hry 138,1 mld. Kč, zároveň 106,7 mld. Kč bylo sázejícím vyplaceno na výhrách a příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her byly 31,4 mld. Kč.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 6/2015

Cenový věstník 6/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

  • zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí
  • zveřejněny dokumenty s návrhy zákonů upravující oblast hazardu a součástí jsou i odkazy na ostatní doprovodné dokumenty, které se k návrhům zákonů váží

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 3/2015

Zprávy MF - číslo 3/2015

Ze dne : 15. června 2015

  1. Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra

Celý obsah článku

Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb.

Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb.

S ohledem na závěry jednání zástupců Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, uskutečněného dne 29. dubna 2015, Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko k některým dotazům územních samosprávných celků k zákonu č. 24/2015 Sb..

Celý obsah článku

Vláda schválila Zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

Vláda schválila Zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

Vláda dnes schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii ČR. Zároveň schválila návrh MF na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

Vyhláška č. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Ministerstvo financí dne 19. června zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 20. července 2015, a to na uvedenou elektronickou adresu.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014 (dále jen „Zpráva“) jež je zpracovávána pravidelně každý rok, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu Zpráva obsahuje zvláštní podkapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Vláda schválila rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na obiloviny a technické plodiny

Vláda schválila rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na obiloviny a technické plodiny

Dne 15. června 2015 bylo na jednání Vlády schváleno nařízení, díky kterému dojde z důvodu zamezení podvodům na DPH, k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti obilovin a technických plodin. Toto nařízení vlády nabyde účinnosti dnem 1. července 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 18.6.2015

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Výroční zpráva OLAF za rok 2014

Výroční zpráva OLAF za rok 2014

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2014.

Celý obsah článku

ČR přivítala dohodu o Evropském plánu pro Evropu a vyjádřila podporu dohodě na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI)

ČR přivítala dohodu o Evropském plánu pro Evropu a vyjádřila podporu dohodě na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI)

V Lucemburku proběhlo 19. června 2015 zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Jednání Rady bylo věnováno dokončení Investičního plánu pro Evropu, závěrečné fázi Evropského semestru a legislativě v oblasti daní. Českou delegaci vedl pověřený náměstek ministra financí Jiří Palán.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 19. června 2015 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 19. června 2015 v Lucemburku

Českou delegaci povede pověřený náměstek ministra financí Jiří Palán.

Celý obsah článku

Rozpočet EU na rok 2015

Rozpočet EU na rok 2015

Dne 17. prosince 2014 schválila Rada EU, společně s Evropským parlamentem, rozpočet Evropské unie na rok 2015. Celkové výdaje jsou stanoveny na 144,8 mld. EUR v závazcích a 140,8 mld. EUR v platbách.

Celý obsah článku

Základní informace

Základní informace

Rozpočet EU.

Celý obsah článku

Nová směrnice AML a nařízení

Nová směrnice AML a nařízení

Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k 1. červenci 2016.

Celý obsah článku

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii

EBRD vypsala výběrové řízení na projekt technické asistence v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii

Jedná se o projekt technické asistence (TA) v oblasti nakládání s tuhými odpady v Arménii („Armenia: Yerevan Solid Waste, PIU Support, engineering, design and contracts supervision, 450 000 € “).

Celý obsah článku

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Zveřejněn Zápis z jednání meziresortní pracovní skupiny pro Twinning a TAIEX ze dne 19. února 2015.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Evropská komise prodloužila ČR možnost realizace Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi

Evropská komise prodloužila ČR možnost realizace Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi

Ministerstvu financí byla prodloužena lhůta pro použití příspěvku z Fondu solidarity Evropské unie na 18 měsíců, tj. do 18. 9. 2015.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Oznámení o změně certifikátů webových serverů informačních systémů MF

Oznámení o změně certifikátů webových serverů informačních systémů MF

V pátek 19.6.2015 ve večerních hodinách budou na HTTPS rozhraních informačních systémů MF vyměněny serverové certifikáty za certifikáty vydané certifikační autoritou PostSignum.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červen 2015)

Aktuální témata: EET a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (červen 2015)

Multimédia MF (červen 2015)

Aktuální témata: Program Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce; Elektronická evidence tržeb.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.