CZ EN

Motivový obrázek

Referent/ka v rámci oddělení Správa rozpočtového systému se zaměřením na programové financování

Činnost oddělení Správa rozpočtového systému zahrnuje zejména tyto činnosti: tvorba metodiky rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje. Koordinace, řízení a integrace věcného zadání rozpočtového informačního systému v oblasti přípravy a realizace rozpočtu - Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) a Rozpočtový informační systém Programového financování (RISPF). Řízení a zabezpečení informační podpory rozpočtových procesů. Podpora uživatelů rozpočtového informačního systému. Metodické řízení tvorby struktury příjmových a výdajových struktur. Tvorba metodiky závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tvorba metodiky rozpočtového procesu. Spolupráce na tvorbě zákona o státním rozpočtu. Tvorba prováděcích předpisů k zákonu č. 218/2000 Sb. v gesci oddělení.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 97
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: listopad až prosinec 2023
 • obor služby: 28. Informační a komunikační technologie
 • termín pro podávání přihlášek do: 2. října 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • spolupráce na rozvoji a podpoře Rozpočtového informačního systému Programového financování - moduly EDS, SMVS a RIS ZED;
 • spolupráce na rozvoji a podpoře Jednotného dotačního portálu;
 • podpora uživatelů těchto systémů;
 • spolupráce na tvorbě metodiky a prováděcích předpisů k zákonu č. 218/2000 Sb., za oblast programového financování.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Lenka Kubíčková, +420 257 042 522, Lenka.Kubickova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář