CZ EN

Motivový obrázek

Ředitel/Ředitelka odboru Evropské fondy

Odbor nastavuje a řídí toky finančních prostředků z rozpočtu EU a zahraničí poskytnuté České republice v rámci fondů EU. Působí v roli platebního a certifikačního orgánu a spravuje účty peněžních prostředků Národního fondu. V rámci společné zemědělské politiky vykonává funkci orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury.

Pozice je vhodná zejména pro uchazeče s dlouholetou praxí na obdobné pozici.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 1363
 • doba úvazku: doba neurčitá, ředitel odboru je jmenován na funkční odbobí 5 let
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 15.
 • předpokládaný nástup: listopad až prosinec 2023
 • obory služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy 
 • termín pro podávání přihlášek do: 27. září 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajišťování finančního řízení fondů EU, Programu švýcarsko-české spolupráce, finančních mechanismů EHP/Norska, Transition Facility a Fondu solidarity EU;
 • zajišťování role orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury k provádění opatření Společné zemědělské politiky a za určení certifikačního subjektu k provádění certifikace účtů platební agentury;
 • koncepční řízení a metodické vedení finančních toků programů spolufinancovaných z fondů EU, finančních mechanismů EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v rozsahu působnosti Platebního a certifikačního orgánu, resp. pro fondy EU dále v působnosti platebního orgánu, který vykonává účetní funkci;
 • koncepční řízení a metodické vedení certifikace výdajů programů spolufinancovaných z fondů EU, resp. zpracovávání žádostí o platbu a zpracovávání účtů za každý účetní rok a jejich předkládání Evropské komisi, a mechanismu EHP/Norska; 
 • organizace a dohlížení na systém finančního výkaznictví i nad účetnictvím Národního fondu.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 3. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: JUDr. Luboš Rendla, +420 257 044 359, Lubos.Rendla@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář