CZ EN

Motivový obrázek

Právník/právnička, ekonom/ekonomka v oddělení Kapitálový trh a finanční inovace

Kontakty

 

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 1853
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14
 • předpokládaný nástup: září až říjen 2024
 • obory služby: 6. Finanční trh a 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 22. července 2024

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů v oblasti kapitálového trhu a finančních inovací;
 • zpracovávání stanovisek a výkladů k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti kapitálového trhu a finančních inovací;
 • spolupráce při zpracovávání právních předpisů upravujících kapitálový trh a finanční inovace s ČNB, asociacemi sdružujícími subjekty podnikající na kapitálovém trhu a v oblasti finančních inovací a s dalšími subjekty;
 • zpracovávání podkladů pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro kapitálový trh a finanční inovace;
 • zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a příprava podkladů pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejich výborech v oblasti kapitálového trhu a finančních inovací.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova až 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v hlavní budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • stravenkový paušál,
 • zvýhodněné tarify mobilního operátora pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost, nebo Ekonomie;
 • má znalost cizího jazyka – anglického, nebo francouzského,nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni); 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne:
Mgr. Simona Švecová,
+420 257 042 508,
Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Ing. Alžběta Pazderková, +420 725 759 226, Alzbeta.Pazderkova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.