CZ EN

Motivový obrázek

Odborný/á referent/ka pro plnění práv a povinností státu jako akcionáře

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3437
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: listopad až prosinec 2023
 • obor služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
 • termín pro podávání přihlášek do: 2. října 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • zajišťování plnění práv a povinností ministerstva jako akcionáře v souladu s platnou legislativou, a to zejména u společností Národní rozvojová banka, a. s. a Kongresové centrum Praha, a. s.;

 • odpovědnost za posuzování a zpracovávání podkladových materiálů pro jednání zástupců ministerstva ve statutárních orgánech vybraných obchodních společností;

 • řešení problematiky investičních a finančních mechanismů s využitím návratných forem veřejného financování, především z Evropských strukturálních a investičních fondů (inovativní finanční nástroje) a dalších mechanismů nastavených Evropskou komisí na podporu hospodářského růstu ČR u Národní rozvojové banky, a. s. 
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Ing. Simona Prošková, +420 257 043 042, Simona.Proskova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Luboš Dubovský, +420 257 042 957, Lubos.Dubovsky@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář