CZ EN

Motivový obrázek

Auditor/auditorka Finančního mechanismu EHP/Norsko a Druhého švýcarského příspěvku

Auditní orgán hledá do týmu oddělení Audit NPO a dalších programů nové posily.

Základní informace o služebních místech

 • čísla funkčních míst: 3801 a 3802
 • doba úvazku: doba určitá do 31. prosince 2029
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2024
 • obor služby: 3. Audit
 • termín pro podávání přihlášek do: 22. dubna 2024

Charakteristika vykonávaných činností

 • provádění koncepční a metodologické činnosti včetně systémových opatření na úseku auditu zahraničních prostředků, zejména souvisejících s audity FM EHP/Norsko a agendy Druhého švýcarského příspěvku;
 • z pozice člena auditorského týmu anebo vedoucího auditorského týmu soustavné vykonávání auditního plánu auditů systému, auditů operací a auditů účetních závěrek - zejména pro oblast FM EHP/Norsko a SCII se zohledněním mezinárodně uznávaných auditorských standardů;
 • soustavné provádění auditního plánu audit řídícího a kontrolního systému operačního programu včetně vypracování zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie;
 • zpracovávání výroční auditní zprávy a výročních stanovisek, resp. výrok auditora, včetně ověření určení orgánů, celkové vyhodnocení výsledků auditní činnosti za daný operační program za stanovené období a další dokumenty pro subjekty příslušného programu;
 • zpracovávání a aktualizace auditní strategie a monitoring jejího naplňování, včetně střednědobého plánu auditů a následného ověřování jeho plnění;
 • vyhodnocování zjištění a nesrovnalostí ve smyslu metodických dokumentů upravujících čerpání prostředků poskytovaných v rámci příslušného programu, zpracovávání podkladů o zjištěných a nahlášených nesrovnalostech a navrhování další opatření;
 • verifikace plnění opatření k nápravě vyplývající z auditní činnosti;
 • provádění analýz rizik a vyhodnocování mapy rizik včetně stupňů jejich významnosti;
 • účast na jednáních se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci příslušného programu, účast na auditních misí orgánů příslušného programu, koordinace a předkládání podkladů pro reakce členského státu.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • home office v režimu týden z domova a týden z kanceláře,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v hlavní budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • stravenkový paušál,
 • zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. svysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508, Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Kateřina Ježková, +420 257 041 911, Katerina.Jezkova@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.