Novinky

Zprávy MF - číslo 3/2017

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Zprávy MF
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Metodika
 • Metodika financování obcí
 • Metodika financování krajů
 • Legislativa
 • Kraj
 • Obce
 • Kraje a obce
 • Rozpočtová skladba
 • Rozpočet
 • Rozpočty krajů

Ze dne: 28. února 2017

 1. Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna
 2. Úpravy rozpočtu
 3. Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku
 4. Provádění změn rozpočtu

Doporučované

Nejčtenější