Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2015

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Zprávy MF
 • Metodika financování obcí
 • Metodika financování krajů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Novela zákona
 • Veřejný sektor

Ze dne : 30. ledna 2015

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2015
 2. Metodika financování krajů pro rok 2015
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Doporučované

Nejčtenější