Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2007

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa

schválený dne 16. května 2007 usnesením vlády č. 500/2007

Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolů Termín stanovený pro transpozici Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
Plán legislativních prací MF na rok 2007
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání  na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 01.07 06.07 11.07
2. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů - úkol zrušen úkol zrušen
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů  01.08 06.07 01.08
4. MF   Návrh zákona o pojišťovnictví  12.07 12.07 09.08
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 10.07  10.07  07.08
6. MF/GŘC   Novela zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 06.07 01.08
7. MF   Návrh zákona, kterým se mění  zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - úkol zrušen   úkol zrušen
8. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů   07.07 01.08
9. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu    na rok 2008 08.07 01.08
10. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis 10.07 07.08
11. MF   Návrh zákona, kterým se mění  zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 06.08 10.07 05.08
12. MF/GŘC   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   09.07 07.08
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů  06.08 10.07 06.08
14. MF/GŘC   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů - úkol zrušen   úkol zrušen
15. MF/GŘC   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů - úkol zrušen   úkol zrušen
16. MF   Návrh zákona  o provozování licencovaných her (herní zákon)   12.07 06.08
17. MF   Návrh zákona, kterým se mění  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů   12.07 12.08
18. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů   12.07 12.08
19. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008   12.07 07.08
20. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   12.07 01.09
21. MF   Daňový řád   12.07 01.10
22. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu   12.07 01.10

 

Doporučované

Nejčtenější