Novinky

Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení

oddělení 2402 - Souhrnné daňové vztahy
oddělení 2402 - Souhrnné daňové vztahy

Vydáno

 • Foreign Account Tax Compliance Act
 • Daň
 • Daně a cla
 • Boj proti daňovým únikům
 • Finanční instituce
 • Finanční instituce EU
 • Spolupráce s institucemi
 • Mezinárodní spolupráce
 • Zahraniční instituce
 • Zahraniční sektor
 • Soukromý sektor
 • Bankovnictví

Dne 19. května 2014 byl do vnějšího připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA). Připomínkové řízení bude pro připomínková místa napojená na systém e-KLEP ukončeno dne 16. 6. 2014. Co nejdříve po vypořádání připomínek bude návrh zákona předložen vládě ČR a následně Parlamentu ČR ke schválení. Na základě lex FATCA budou české finanční instituce zejména povinny předávat orgánům Finanční správy ČR údaje nutné pro výměnu informací mezi ČR a USA dojednanou v rámci Dohody FATCA. Účinnost zákona je navrhována ke dni 1. ledna 2015.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy – verze do mezirezortního připomínkového řízení

Doporučované

Nejčtenější